Sisten Dewey

Buku-buku bukan fiksyen di PSS SMKPP9(2) dikelas dan disusun mengikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey. Berikut diberikan secara ringkas subjek-subjek yang disusun mengikut sistem ini mengikut nombor:

 

  • 000 Karya Am (General)
  • 100 Falsafah dan Psikologi (Philosophy)
  • 200 Agama (Religion)
  • 300 Sains Kemasyarakatan (Social Science)
  • 400 Bahasa (Language)
  • 500 Sains Tulen (Pure Science)
  • 600 Teknologi (Technology)
  • 700 Kesenian (Fine and Decorative Arts)
  • 800 Kesusateraan (Literature)
  • 900 Geografi dan Sejarah Am (General Geography and History)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top