http://smkbbss.edu.my/wp-content/uploads/2017/09/profolio-banner.jpg

Peserta: Chong Hao Ern

Kategori: L15

Peringkat: MSSNS

Tahun: 2020

Kejayaan: Tempat ke 6