Pertandingan Hackaton Data

August 29, 2019 Cg Fahmi

Agensi MAMPU akan menganjurkan pertandingan hackaton. Apa itu Hackathon? Hackathon Data Terbuka Malaysia 2019 merupakan satu pertandingan pembangunan aplikasi/produk menggunakan…

Percubaan SPM2019

April 18, 2019 CG ROHANI

Peperiksaan percubaan SPM2019 akan berlangsung sepanjang bulanOgos bermula pada 1 Ogos hingga 29 Ogos 2019.Berikut disertakan jadual peperiksaan.

Top