UTAMA

Dari Meja Pengetua

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera,
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT.

Saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Jawatankuasa ICT kerana telah berjaya membina web rasmi SMK Bandar Baru Sri Sendayan yang boleh dicapai di smkbbss.edu.my.

Kepada semua warga kerja sekolah, marilah kita sama-sama meningkatkan kemahiran ICT dan meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam PDPC terutamanya penggunaan VLE Frog kerana ia selari dengan Transformasi Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM).

Kepada para ibubapa marilah kita bersama-sama membina masa depan anak-anak SMKBBSS supaya dapat bersaing di peringkat global dan dapat memberi kesan positif kepada pembangunan negara.

Kepada para pelajar, dunia masa kini adalah dunia tanpa sempadan. Pada masa akan datang anda perlu bersaing dengan masyarakat global dalam bidang teknologi dan digital. Dengan itu, anda harus menguasai kemahiran dan pengetahuan sehingga menjadi pakar dalam bidang tersebut.

Akhir kata, perjuangan anda adalah demi untuk negara. Sematkanlah rasa cinta dan bangga bersekolah di SMK Bandar Baru Sri Sendayan. Wassalam

Sekian, terima kasih.

Pengetua

Hj Azizi Bin Zakaria
SMK Bandar Baru Sri Sendayan
Seremban, Negeri Sembilan